Dom in vrt

Kronotermove ogrevalne toplotne črpalke so primerne tudi za delovanje v večjih objektih

Naše podjetje zagotavlja učinkovito in kakovostno ogrevanje večjih objektov, pri tem pa zagotavlja velik stroškovni prihranek.

Stroški ogrevanja so pri uporabi toplotne črpalke za večje objekte bistveno manjši od tistih pri konvencionalnih načinih ogrevanja. Ogrevalna toplotna črpalka pa ima poleg stroškovnih tudi druge prednosti. Če talno ogrevanje kombiniramo z delovanjem ogrevalne toplotne črpalke za večje objekte, dosežemo občutek toplotnega udobja že pri temperaturi, ki je nižja za 2 °C. Razlika v temperaturi seveda pomeni zmanjšanje toplotnih potreb za 5 do 8 %, kar dodatno poveča vaš prihranek. Ker je delovanje ogrevalne toplotne črpalke za večje objekte skoraj neslišno, se lahko povsem prepustite novemu ugodju.

Slika 1: Primerjava stroškov ogrevanje pri konvencionalnih načinih in pri uporabi ogrevalne toplotne črpalke za večje objekte.

Ogrevalne toplotne črpalke za večje objekte delujejo po treh različnih principih. Energijo lahko črpajo iz zraka, vode ali zemlje. Ogrevalne toplotne črpalke za večje objekte zrak/voda energijo črpajo iz zraka. Zrak je neizčrpen vir energije in je povsod na voljo, tudi hladen zrak pa je poln energije. Ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda so najcenejše, montaža in vzdrževanje sta enostavna, ogrevanje pa je možno tudi pri zunanji temperaturi – 25 °C.

Ogrevalne toplotne črpalke za večje objekte voda/voda izkoriščajo toploto podtalnice. Podtalnica je zaradi relativno visoke temperature idealen vir toplote, saj z njo dosegamo visoka grelna števila. Ogrevalne toplotne črpalke voda/voda dajejo veliko toplotno moč ob zelo majhnih zunanjih dimenzijah.

Tretja vrsta ogrevalne toplotne črpalke za večje objekte deluje po principu zemlja/voda. Ogrevalne toplotne črpalke zemlja/voda izkoriščajo toplotno energijo, shranjeno v kameninah oz. v zemlji. Tam je uskladiščena velika količina energije, ki jo lahko izkoristimo za ogrevanje hiše in/ali sanitarne vode.

Obstaja tudi četrta vrsta ogrevalne toplotne črpalke, t.i. hibridna toplotna črpalka (zemlja/voda in zrak/voda= hibridne toplotne črpalke). Ogrevalne toplotne črpalke zemlja/voda in zrak/voda izkoriščajo toplotno energijo tako okoliškega zrak ali toploto pridobljena iz zemlje (geosonda ali zemeljski kolektor).

Ogrevalne toplotne črpalke za večje objekte (zemlja/voda, zrak/voda)

Za ogrevanje večjih objektov ponujamo toplotne črpalke tipa WPG in WPL. Ogrevalne toplotne črpalke za večje objekte WPG delujejo na principu zemlja/voda, torej so geotermalne. Omogočajo tako visokotemperaturno, kot tudi nizkotemperaturno ogrevanje objektov. Ogrevalne toplotne črpalke za večje objekte WPL pa delujejo na principu zrak/voda. Namenjene so predvsem visokotemperaturnemu ogrevanju.

Slika 2: Primer geotermalne ogrevalne toplotne črpalke za večje objekte (WPG-30-1 HT).