Podjetništvo Storitve

Zavarovanje terjatev vam prinaša varnost in izboljša boniteto podjetja

Zavarovanje terjatev je produkt zavarovanja, ki varuje podjetja pred morebitno nezmožnostjo plačila s strani njihovih kupcev. V primeru, da kupec ne izpolni svojih obveznosti zaradi likvidnostnih težav ali insolventnosti, zavarovalnica krije neporavnane terjatve skupaj s stroški izterjave. Ustrezno oblikovan zavarovalni program omogoča podjetju varno domače in mednarodno poslovanje, saj prenese tveganja neplačila na izbrano kreditno zavarovalnico. Ne pozabite, da je zavarovanje plačila enako pomembno kot vse druge vrste premoženjskega zavarovanja, saj so zamude pri plačilih, stečajih in prisilnih poravnavah, pogostejši dogodki kot npr. požari ali potresi. Zavarovalno posredniška družba, ki je specializirana za ta zavarovanja, pa vam lahko pomaga pri tem, da boste poslovali brezskrbno. Kakšne so njihove storitve in kako vam pomagajo pri varnejšem poslovanju, si lahko preberete na: alpha-credo.com.

Zaščite se pred neplačili

Zavarovanje terjatev ščiti podjetje pred posledicami neplačil s strani strank, bodisi zaradi stečaja, nesolventnosti ali drugih razlogov. Prav tako pa neplačila lahko močno vplivajo na denarni tok podjetja, zato je zavarovanje v veliko pomoč pri ohranjanju stabilnosti denarnega toka, in sicer s hitro izterjavo terjatev v primeru izpada. Zavarovanje prav tako zmanjšuje tveganje izgube prihodkov zaradi dolgov, kar zagotavlja podjetju večjo finančno varnost. Zavarovanje terjatev je smiselno imeti pri širokem spektru panog, zlasti tam, kjer so transakcije običajno obsežne ali kjer je izpostavljenost tveganju neplačila visoka. To velja predvsem pri panogah kot so gradbeništvo, trgovino na debelo in drobno, proizvodnjo, farmacevtsko industrijo ter druge sektorje s podobnimi značilnostmi. Strošek zavarovanja terjatev je običajno odvisen od več dejavnikov, vključno s številom strank, zneskom zavarovanja in panogo podjetja. Običajno se plačuje premija, ki je lahko odvisna tudi od zgodovine plačil strank in splošnih tveganj v industriji.

Podjetja se srečujejo z različnimi izzivi pri izterjavi dolgov, zato je imeti zavarovanje koristno pri ohranjanju finančne stabilnosti in izboljšanju bonitete podjetja. Zavarovanje prispeva k večji finančni stabilnosti podjetja, kar lahko vpliva na izboljšanje ocene bonitete in posledično na boljše pogoje financiranja. Je ključno orodje za zaščito poslovanja pred tveganji, povezanimi z neplačili strank.