dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Lepota in zdravje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje varuje pred visokimi stroški zdravstvenih storitev

Zavarovanje, ki nas varuje pred visokimi stroški zdravstvenih storitev in ga ima v Sloveniji sklenjenih kar 95,6% prebivalcev, se imenuje dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Tovrstno zavarovanje nam zagotavlja, da pri zdravniku za vse storitve in zdravila ni potrebnega nobenega doplačevanja. Tako vsak obisk zdravnika zahteva le to, da pokažemo zdravstveno kartico, saj so vsakršne storitve v celoti krite. V Sloveniji je namreč zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov, kjer je prvo obvezno zdravstveno zavarovanje, drugo pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kot že ime razkriva, je slednje poljubno, prvo pa obvezno.

Obvezno zdravstveno zavarovanje večini prebivalcev krije delodajalec, pri katerem so zaposleni. za dodatno oziroma dopolnilno zavarovanje pa mora vsak sam poskrbeti, če ga želi imeti. Večina prebivalcev pri nas se torej odloča, da tovrstno zavarovanje tudi sklepa. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje začne veljati takoj ob sklenitvi, do polnoči, če je bila oseba brez dopolnilnega zavarovanja manj kot mesec dni. V primerih, da je od predhodnega dodatnega zavarovanja minilo več kot mesec dni, pa začne dopolnilno zavarovanje veljati tri mesece po sklenitvi. Ta časovni okvir določa Zakon o zdravstvene varstvu in zavarovanja, kjer je opredeljeno, da ima oseba natanko mesec dni časa za urejanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, če želi, da to prične veljati takoj ob sklenitvi.

Pri študentih pa je zadeva nekoliko drugačna. Vsak študent je do konca šolskega leta v katerem dopolni 26 let, vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje. To pomeni, da ne potrebuje dopolnilnega zavarovanja, saj mu obvezno zavarovanje krije vse zdravstvene storitve v celoti. Dokler se oseba šola oziroma do napolnjenega 26. leta starosti, ji država krije zdravstveno zavarovanje v celoti. Če se oseba redno zaposli, odpre s.p. ali d.o.o., izgubi status študenta ali napolni 26 let ob koncu šolskega leta, mora sama poskrbeti za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj zanj ne skrbi več država.