Podjetništvo

GDPR – pomembna uredba za zaščito osebnih podatkov

Verjetno je že vsak slišal za zelo pomembno kratico GDPR. Gre za novo uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki velja za vse države članice Evropske unije. Več o tem pomembnem zakonu, ki se ga morajo strogo držati vse pravne, poznati in upoštevati pa tudi fizične osebe, si lahko preberete na spletni strani https://infocenter.si/gdpr/.

GDPR (General Data Protection Regulation) oz. Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov, ki je bila sprejeta in je obvezna vse od 25. maja 2018, in ZVOP-2 (nova slovenska zakonodaja o varstvu osebnih podatkov) sta uredbi, ki bistveno spreminjata pogoje za podjetja ter ustanove, ki pri svojem delu upravljaj z osebnimi podatki posameznikov, državljanov Evropske unije. Uredba ureja področje varstva osebnih podatkov in je izjemnega pomena za ustrezno zaščito osebnih podatkov fizičnih oseb.

gdpr

Kako pomemben je GDPR?

Področje varovanja občutljivih osebnih dolgo časa ni bilo primerno urejeno, določila pa pogosto ohlapna. Spremembe so bile tako več kot nujne, novi zakon pa končno krepi varstvo osebnih podatkov državljanov EU. Poleg tega določa tudi obveznosti podjetij in organizacij, ki obdelujejo ali so na kakršenkoli način v stiku z osebnimi podatki.

GDPR je izjemnega pomena, saj vsakemu posamezniku zagotavlja pravico do zasebnosti. Dodatno zahteva, da se vsi osebni podatki obdelujejo v skladu s strogimi enotnimi standardi. Predvsem pa zakon učinkovito ščiti posameznike pred zlorabo njihovih podatkov, za kršitelje pa predvideva stroge kazni. Poznavanje določil je zato nujno, prav tako pa je obvezno njihovo upoštevanje.

Za koga je uredba obvezna?

Določila prenovljenega zakona so obvezna za vsa podjetja, ki zbirajo ali obdelujejo osebne podatke državljanov EU, ne glede na to, kje so ta podjetja registrirana. Na tak način je razsežnost zakona globalna in dosegajo tudi vsa tista podjetja, ki poslujejo na svetovnem trgu. Kršitelje določil se kaznuje, zato je zelo pomembno, da kot podjetnik poznate zakon, oziroma se odločite za strokovni postopek uskladitve organizacije z GDPR uredbo, ki ga za vas izvede usposobljeno podjetje.

Kaj pa GDPR pomeni za osebo, ki se odloči za posredovanje podatkov določenemu podjetju ali ponudniku storitve? V največji meri krepi zaupanje med potrošnikom in podjetjem, saj ta ve, da je ponudnik zavezan k spoštovanju občutljivih osebnih podatkov posameznika.